Jak najít svého otce, když znám pouze jméno Pokoušet se určit akordy bez naposlouchání písně je jako hádat, jaký rým bude ve sloce, kterou jsem nikdy neslyšel Když mám písničku a neznám akordy Přepis nějakého mailu o hledání akordů Jsou dvě možnosti, jak akordy najít.